Prevencia sparenín

Ak ste sa pustili do liečby intertriga, pomocou nižšie uvedených tipov môžete pomôcť zamedziť jeho rozširovaniu.

Hlavné tipy:

  • Snažte sa zabrániť spareniu pokožky
  • Kožu udržiavajte v suchu
  • Pri osušovaní pokožky uterák skôr jemne stláčajte a netrite ním – trenie môže prispieť k šíreniu infekcie
  • Po aplikácii lieku si vždy umyte ruky, aby ste zabránili šíreniu infekcie.
  • S liečbou začnite včas
  • Pokožku šetrne čistite, mastite ju alebo aplikujte neokluzívne krémy (ktoré nebránia prístupu vzduchu), ktoré chránia kožnú bariéru

Top