Prevencia dermatofytózy trupu

Mykotické mikroorganizmy spôsobujúce dermatofytózu sú pomerne bežné a nákazlivé. Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť nakazeniu zabrániť, prípadne zamedziť prenosu na ďalšie osoby, ak ste už ochoreli.

Hlavné tipy:

  • Dodržiavajte primerané hygienické opatrenia, ako je pravidelné umývanie rúk, ktoré zabraňuje šíreniu infekcie. Spoločné plochy udržiavajte v čistote (napríklad v školách, materských školách, telocvičniach, šatniach)
  • Nedotýkajte sa infikovaných plôch
  • Vyhýbajte sa vlhkosti a teplu – snažte sa zostávať v chlade a suchu a vyvarujte sa nadmernému poteniu
  • Svoje domáce zvieratá dajte skontrolovať veterinárovi, aby ste zistili, či nemajú dermatofytózu trupu. Vyhýbajte sa chorým zvieratám – dermatofytóza trupu sa u zvierat prejavuje ako lysiny na rôznych častiach tela.
  • Nenoste cudzie oblečenie, nepoužívajte cudzie uteráky a hrebene a nedovoľte ostatným, aby používali vaše osobné predmety, ak vy alebo vám blízka osoba trpí dermatofytózou trupu.
  • Ak vy alebo niekto z vašich blízkych trpí dermatofytózou trupu, poučte ich o rizikách dermatofytózy vrátane vysvetlenia, o čo ide, na čo si dávať pozor a ako sa jej vyhýbať.

Top